• slide1
  • slide2
  • Slide0

 

Vítáme vás na stránkách základní školy Kostomlaty nad Labem

Škola se skládá ze základní školy, školní družiny, školního klubu, školní jídelny a výdejny stravy. Škola zajišťuje výuku nejen pro místní děti, ale i pro okolní obce (Kostomlátky, Lány, Hronětice, Doubrava, Rozkoš, Vápensko, Stratov). Autobusová zastávka i železniční stanice jsou umístěny nedaleko areálu školy. Pro dopravní obsluhu je přístup bezproblémový. Vzhledem k tomu, že část žáků dojíždí, je dopravě podřízen začátek i konec vyučování.

Celková kapacita školy je 350 žáků a průměrný počet žáků ve třídě je 19.

NástěnkaNástěnka

Vyhlášení termínu zápisu 2017

             

ZÁPIS  DO  1. TŘÍDY

Ředitel ZŠ Kostomlaty nad Labem v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, oznamuje, že zápis do prvního ročníku ZŠ proběhne:

úterý 25. 4. 2017 od 13.00 – 16.00 hodin v 1. patře pavilonu A

K zápisu se dostaví děti:          

1.  Narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a s odkladem školní docházky.

2. Narozené od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, u dětí narozených do 30. 6. 2012 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonní zástupci s sebou přinesou:

1.  Rodný list dítěte, OP rodičů, v případě cizinců potvrzení o povolení k pobytu.

2.  Pokud žádají odklad školní docházky, doporučení školského poradenského zařízení

     a odborného lékaře nebo klinického psychologa (nově dle novely ŠZ). Proto je nutné

     veškerá vyšetření si zařídit včas.

PODROBNÉ INFORMACE O ZÁPISU VČETNĚ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE

KE STAŽENÍ NALEZNETE: www.skolakostomlaty.cz

Školský zákon, § 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.                                   

Školský zákon, § 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

                                                                                                     ………………………

Kostomlaty n/L.  27. 1. 2017                                                       Mgr. Jaroslav Přeučil

                                                                                                          ředitel školy

Bližší informace a potřebné formuláře naleznete v sekci DOKUMENTY. Je možné si formuláře vytisknout a přinést je k zápisu již vyplněné. 

Všechny příspěvky »

FotogalerieFotogalerie
p4290020-800x600-.jpg
loader Načítám...

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru